Anneler için en zoru hem ev hem de işte çalışmak!

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, Anneler Günü’ne özel ‘Çalışan Anneler Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre çalışan annelerin yaşadığı en büyük zorluk hem ev hem de iş ile ilgilenmek. Çalışan anneler çocuğunu başkasına emanet etmenin de vicdan azabını yaşadığını söylüyor…

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, Anneler Günü için hazırladığı Çalışan Anneler Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, çalışan annelerin yaşadığı en büyük zorluğun hem iş hem de ev ile ilgilenmek olduğunu ortaya koydu. Anneleri en çok zorlayan ikinci sorun ise çocuğunu başkasına emanet etmek ve bakıcı sorunları.

26 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, çocuğu olan ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 697 çalışan anne katıldı. Araştırma kapsamında, çocuğu olan ve çalışan annelere, ‘çalışan anne olmanın zorlukları ve getirileriyle’ ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle oldu:

Çalışan kadının sorunları

Katılımcılara göre çalışan kadının yaşadığı en büyük zorluk hem iş, hem de ev ile ilgilenme gerekliliği (yüzde 48). Diğer zorlukları ise sırayla çocuğunu başkasına emanet etmenin vicdan azabı (yüzde 23), bakıcı problemi (yüzde 10), çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımı (yüzde 10), ücret eşitsizliği (yüzde 7), terfi sorunu (yüzde 2).

‘İşler ortak yapılmalı’ diyorlar

Katılımcıların yarısı “Evdeki sorumluluk paylaşımı sizce nasıl olmalıdır?” sorusuna “Her iş ortak yapılmalıdır” yanıtını veriyor. Bu soruya katılımcıların yüzde 46’sı ise ”İş paylaşımı yapılmalı” diyor. Yüzde 2’lik kısım ”Erkek çalışmıyorsa ev işlerini erkek yapmalı” derken diğer yüzde 2’lik oran ”Ev işleri tamamen kadına aittir” yanıtını veriyor.

En büyük sorun kreş

Katılımcıların yüzde 59’u çocuğun bakımına yönelik imkanlar (Kreş, okul vs) sorununa çözüm bulunması gerektiğini anlatıyor. Yüzde 52’si esnek çalışma saatleri sorununa, yüzde 35’i kadın-erkek eşitliği sorununa, yüzde 18’i ise daha fazla iş imkanı sorununa çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Kısmen ilgilenemiyorlar

Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştıkları için çocuklarıyla kısmen yeterince ilgilenemediğini düşünüyor. Yüzde 35’i ilgilenemediklerini, yüzde 21’i ise ilgilendiklerini söylüyor.

Sorumlulukları aksatıyor mu?

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 47’si, çalışıyor olmanın ‘anne’ olmanın sorumluluklarını kısmen aksattığını, yüzde 33’ü aksatmadığını, yüzde 20’si ise aksattığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 47’si annenin çalışıyor olmasının iyi bir “eş” olma sorumluluklarını aksatmadığını, yüzde 39’u kısmen aksattığını, yüzde 14’ü ise aksattığını söylüyor.

Kendi ayakları üzerinde

Katılımcılara göre annenin çalışıyor olmasının en olumlu tarafı kadının kendi ayakları üzerinde durması (yüzde 50). Diğer olumlu tarafları ise sırayla aile ekonomisine katkısı (yüzde 31), kadının psikolojik sağlığı (yüzde 14), çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlaması (yüzde 5).

DORinsight hakkında:

Hitay Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, değişen tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni bakış açıları geliştirilmesi için öneriler sunar. Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesi olan DORinsight, tüm araştırma çalışmalarını, söz konusu birliklerin kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metotlarına uygun olarak yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir