Kibele’den Geleceğe

Emre GÜLER yazdı…

Sürdürülebilirlik ya da İngilizcesi Sustainability…

Her iki kelimenin de söylenmesi bile ne kadar zor değil mi?

Bugün insanlığın önünde duran ve çok ivedi olarak ele alınması gereken sorunların temelinde sürdürülebilirlik olduğu varsayılıyor.

Sürdürülebilirlik kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte, yirminci yüzyılın son çeyreğinden hatta yirmi birinci yüzyılın başından itibaren sıkça kullanılmaya başlandı.

Sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak nerede ve nasıl kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, sürdürülebilirlik düşüncesinin ortaya çıkış ve gelişimi “Ortaçağ’a” hatta Anadolu Kültürüne veya eski Yunan mitolojisine kadar götürülmektedir. Düşünce olarak sürdürülebilirliğin ilk kez Anadolu Kültüründeki Kibele veya antik Yunan mitolojisindeki yeryüzü tanrıçası Gaia’da ortaya çıktığını belirtmektedir. Kibele veya Gaia bütün varlıkları kendi çocukları gibi besleyip bakan bir tanrıçalardır. Bütün her şey onlardan türemiştir ve ölünce yine onlara dönecektir.

Sürdürülebilirlik ve çevre konusu 15-20 sene öncesine kadar dünyada sadece belli başlı insanların, küçük bir grubun ilgilendiği, çoğunluğun duyarsız kaldığı, devletlerin ve hükümetlerin bir politika yapma alanı olarak gündeme almadığı bir konuydu.

Bilim insanları tarafından, atmosfere salınan karbondioksitin ozon tabakasını deldiği gerçeğinin ortaya çıkmasından ve bu olgunun somut göstergeleri insanoğlunun gündelik yaşamını etkiledikten sonra dünya kamuoyunun konuya olan ilgisi hızlanarak arttı.

Doğal kaynakların sınırlı, talebin ise vahşi, adaletsiz ve sınırsız olduğu bir yerkürede yaşıyoruz. Evimiz, yaşam alanımız olan yerküredeki denge ciddi bir şekilde sarsılıyor, günden güne bozuluyor. Bizimle birlikte yaşayan canlı türlerinin soyları tükeniyor. En insani gereksinimimiz olan beslenmemizi sağladığımız gıdaların güvenliği tehdit altında. Yakaladığımız teknolojik büyümenin de bir sonucu olarak enerji arzı, talepteki büyümeyi yakalayamıyor.

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak daimi olma yeteneğidir. Ekoloji bağlamında ise, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin devamlılığı olarak kullanılır.

Sürdürülebilirlik kavramı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı sonuç bildirgesinde şöyle tanımlanıyor:

“İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”

Sürdürülebilirlik kavramı 3 temel sütun üzerinde yükselmektedir. Ekonomik, çevresel ve sosyal unsurlar sürdürülebilirlik kavramının temelleridir.

Bundan sonraki yazılarımızda bu köşede sürdürülebilir bir yaşam için örnekleri sizlerle paylaşmaya amaçlıyoruz.

Yeni yazılarımızda buluşmak dileği ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir